Archive for 2009 gegužės

Умом Россию не понять…

Rusija skelbia istorijos mokslą nusikaltimu. Jums tai netikėta? Man ne. Na gal truputį.
Pabandykim pažiūrėt kas ta Rusija, ir kodėl ji tokia.
Nesu didelis Rusijos istorijos žinovas, bet tikrai žinau, kad Rusiją visada valdė carai. Jei Lietuva bent pora dešimtmečių buvo turėjusi demokratiją (su labai dideliu klaustuku, nuo antrosios A. Smetonos kadencijos), tai Rusijoje to nebuvo niekada. Caras buvo viskas – batiuška, kuris sprendė visus klausimus. Po spalio revoliucijos carą pakeitė kitas batiuška. Po SSRS žlugimo, atsirado šviesos spindulėlis – netobulas, nevisiškai skaidrus, abejotinų sprendimų priėmęs, bet vistik demokratiškų pažiūrų vadovas B. Jelcinas. Valdė jis nepilnas dvi kadencijas ir labai abejotina ar daug rusijos piliečių jį mini geruoju. Ir ne dėl žiauraus ekonomikos nuosmukio – B. Jelcinas nebuvo griežtas, tvirtas ir rūstus batiuška. Jis buvo demokratiškų pažiūrų politikas, o Rusijoje tokie politikai mažai kam patinka (ir nors degtinė yra Rusijos simbolis, rusams nepatinka, kai jų vadovas geria…..).  Tai rusų tautos kraujyje – jiems reikia tvirtos rankos, griežtos retorikos ir pompastiško galios demonstravimo.

Nesupraskit klaidingai – geri žmonės tie rusai. Atlapaširdžiai, svetingi, lengvai bendraujantys, kartais kiek naivoki, bet…. bet jiems reikia batiuškos caro. Jiems reikia, kad griežta, tvirta ranka rodytų jiems kelią. Ši tauta nepasitiki savo jėgomis patiems, demokratiškai, be batiuškos kurti gerą gyvenimą.
Na, o toji griežta ranka, savaime aišku, nori kad jo valdoma tauta tokia ir liktų. Va čia ir prasideda įdomybės – Stalino kulto prikėlimas (jei tauta supras, kad vienas žiauriausių batiuškų per jos istorija buvo niekšas – gali atsirast abejonių. Tautos abejonių jokiam batiuškai nereikia), kitokios SSRS istorijos iškraipymas, bei jos simbolių gaivinimas ir, kaip matome dabar, apskritai visos “Batiuškai nenaudingos“ istorijos draudimas. Manote Rusijoje tokie veiksmai susilaukia kokio nors atgarsio? Labai abejoju. Rusijoje yra demokratinių jėgų saujelė, bet nevieninga, maža ir veikia tik Maskvoje, na gal dar S. Peterburge. Tikrai abejoju ar kokiam Vladivostoke atrasime rimtų demokratinių judėjimų. Vienu žodžiu rusams gerai (trūksta jiems ir pinigų ir dar šiokių tokių materialinių vertybių, bet jiems netrūksta demokratijos) ir tikėtis, kad iš vidaus ten kils kokia nors demokratinė revoliucija – naivu. O kaipgi mums? Artimiausiems Rusijos kaimynams ir visai Europai.
Va čia, mano galva, šį tą padaryt galima. Visų pirma, Rusija Europai tikrai yra tik didelė gamtinių išteklių kasykla. Ir kol taip bus, tol Rusijos batiuškos turės visus finansinius svertus perrašinėt istoriją, naikint demokratiją ir toliau neleist keistis rusų tautos mentalitetui. Bet dėja tiek dauguma Europos valstybių, tiek ir VISI šiūmetiniai kandidatai į Lietuvos prezidentus pasisakė už draugiškus, pragmatiškus, išskaičiuotus santykius su Rusija. Kitaip tariant kol mes iš jų gausim pigias dujas, naftą, uraną – tol mes užsimerksim į visas nesamones kurios ten vyksta. Mąstant trumpariagiškai gal ir gerai – koks mum skirtumas, tegu daro tie rusai pas save ką nori. Bile dujų pigių gaunam. Bet man, žinote, nėra labai malonu, kai šalimais gyvena pusantro šimto milijonų viduramžių valstiečio mąstymo žmonių, kuriems vadovauja demokratija net nekvepiantis diktatorius. Ir išsilaiko jis ten dėl visų mūsų (visų europiečių) pinigų.

Tai viena pagrindinių priežasčių, kodėl man nepatiko nė vienas kandidatas į prezidentus, nes visi jie deklaravo didesnį ar mažesnį norą vesti pataikūnišką užsienio politiką Rusijos atžvilgiu. Kad tik dujos būtų pigios….. Nesutinku. Daug svarbiau turėt demokratišką kaimyną (gal tai ir nerealu artimiausiu metu, bet bent jau neremti totalitarizmo) ir normalius rinkos sąntykius, nei pigius gamtinius išteklius. Tiek saugumo, tiek ir ekonomine prasme (todėl, kad nedemokratinis rėžimas gali labai lengvai sukelt kainas virš visų ribų, kai tik pamatys, kad kito pasirinkimo Europa nebeturi. O tuos pasirinkimus (alternatyvių vamzdynų projektus) batiuška labai aktyviai naikina).

Aš už laisvą, demokratišką ir modernią rusų tautą. Žinoma, tokiais jie turi tapt patys, mes tik galim jiems padėti neremdami ir nepataikaudami jų tobulėjimą žlugdantiems batiuškoms.

Be komentarų……

Na gerai, trumpas komentaras – 😀

Ta proga ir blog’o “interjerą“ pakeičiau – senasis kažkoks nepatogus buvo….